Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa płynnego gazu z Kataru

Dzień 11 grudnia zeszłego roku dla wielu osób jest milowym krokiem aby uzyskać niezależności energetycznej. Do niedawna jeszcze gospodarka naszego kraju przede wszystkim oparta była na surowcach z sąsiedniej Rosji, ale poczynione starania w celu dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia stały się wstępem do współpracy z firmą Qatargas. I gaz tej właśnie firmy przypłynął w pierwszej połowie grudnia do otwieranego właśnie terminala gazowego na terenie Świnoujścia, zaczynając nową epokę w zaopatrzeniu Polski. Ta pierwsza z dostaw została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych surowca i ma ona na celu schłodzenie i rozruch instalacji w terminalu. Kolejna z dostaw zgodnie z ustaleniami powinna się odbyć w lutym przyszłego roku, a cały kontrakt podpisany został na okres dwudziestu lat i ma obejmować milion ton gazu na rok. Nowo uruchamiany terminal to siedemnaste miejsce tego typu, do którego firma z Kataru dowozi swój skroplony gaz. Prezes firmy jest bardzo zadowolony z nawiązania tego kontraktu, twierdząc to za wstęp do poszerzenia działalności spółki na inne kraje ze Środkowej Europy.

Także władze naszych firm uważają ten kontrakt za świetny kierunek na rozwoju, gdyż oddany niedawno do użytku terminal z bardzo dobrze rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera Polsce drzwi na sąsiednie rynki. Istotne jest także to, że terminal gazowy stanowi bardzo ważny element w zapewnieniu niezależności energetycznej naszego kraju, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, a jednocześnie dając szansę na współpracę z inny krajami. Możliwości przeładunkowe terminala w Świnoujściu są bardzo duże, zaprojektowano go do kompleksowej obsługi nawet pięciu miliardów ton gazu rocznie. Na cały kompleks składa się długi na trzy kilometry falochron, nabrzeże przy jakim rozładowuje się metanowce a także dwa pojemne zbiorniki na gaz. Dochodzą do tego wszystkiego instalacje i rurociąg o długości stu kilometrów, przez co całość jest największym obiektem tego typu w naszej części Europy. Na dzień dzisiejszy terminal znajduje się w trakcie rozruchu, do czego potrzebne są właśnie zakontraktowane dostawy, ale w niedługim okresie czasu osiągnie on pełne możliwości rozładunkowe.
.