Nowy terminal kolejowy w BCT Gdynia

Nowy terminal kolejowy w BCT Gdynia

Nowy terminal kolejowy w porcie w Gdyni

Inwestycje w portach naszego wybrzeża cały czas idą do przodu, najlepszym przykładem tego jest uruchomienie bardzo nowoczesnego kolejowego terminala w porcie w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w dotychczasowej historii portu projekt zaczął się w roku 2012 i obejmował modernizację oraz przebudowę całego terenu terminala. Zrealizowano do przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie rozbudowy oraz modernizacji kolejowych torów na terenie tego miejsca. Duże znaczenie w tej inwestycji miało znalezienie dofinansowania. Inwestorzy otrzymali pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu zostały zakupione dwie wydajne suwnice do kompleksowego obsługiwania wagonów kolejowych. Przez to, że zostały one zakupione obecne możliwości rozładunkowe mogą być na poziomie pięciuset tysięcy jednostek kontenerowych na rok, co daje znacznie większe możliwości na rozwój i współpracę z klientami z kraju i zagranicy. Otwarcie terminala na terenie portu ma również duże znaczenie dla rozwoju coraz częściej wykorzystywanego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Szef tego terminala swoich wywiadach podkreśla rolę intermodalnego transportu i wyraża swoje zadowolenie, że przez poczynione inwestycje Gdynia zyskała dużą konkurencyjność wśród reszty portów na naszym wybrzeżu. Równocześnie pragnie podkreślić znaczenie owocnej współpracy między zarządem portu a jego firmą, dzięki wcześnie zawartych porozumieniach w pełni się udało zaplanować i doprowadzić do końca inwestycję. Najważniejszym elementem całości są wspominane powyżej suwnice, które służą do rozładunku kontenerów. Do Gdyni dostarczyła je firma Kocks Krane i mają one wydajność około trzydziestu jednostek w ciągu godziny. Dzięki dość sporej prędkości pracy oraz rozbudowie układu torów w porcie w ciągu dnia terminal obsługuje do 24 pełnych pociągów. W ciągu całego roku daje to prawie pięćset tysięcy kontenerów, co jest doskonałym rezultatem, dającym duże możliwości na rozwój. Planowane są kolejne projekty, na przykład podłączenie na teren terminala elektrycznej trakcji.
.