Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Port w Gdańsku zaczął się ostatnio rozwijać na wielu płaszczyznach, nowe inwestycje powstają nie tylko na portowym terenie, lecz będą także obejmować pobliską infrastrukturę. W ostatnim okresie czasu rzeczywiście dużo wysiłku ale też pieniędzy przeznaczono w modernizację i rozbudowę linii docierających do portu. Jest to całkowicie zrozumiałe, bowiem powiększenie przeładunkowych możliwości powinno iść w parze z możliwością obsłużenia przewozu ładunków do innych miast – brak dobrych nitek kolejowych albo drogowych nie może tu stanowić wąskiego gardła. Stąd też duża ilość inwestycji na terenie Gdańska zostało już w ostatnim czasie ukończonych, lecz wiele będzie także czekać na swoją kolej. Szczególnie duży nacisk położony został na gruntowną modernizację kolejowych połączeń, które w związku z bardzo dynamicznym rozwojem portu po prostu zaczęły nie dawać rady. Stąd też między innymi wystartował projekt zmodernizowania połączenia z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście nad Wisłą oraz przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tej inwestycji została wyceniona na trzysta siedemdziesiąt milionów złotych.

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Pierwsze nowe transporty na nowo otwartej trasie przejechały w dniu 21 stycznia, i mogły to zrobić dużo szybciej niż do tej pory. Przed modernizacją pociągi mogły się poruszać z maksymalną prędkością 20 km/h, w chwili obecnej będzie to więcej o pięć razy. Przy okazji wykonywanych prac poprawiony również został transport rzeką znajdującą się pod mostem. Przez odpowiednie podniesienie konstrukcji aktualnie rzeką mogą przepływać znacznie większe jednostki pływające. W chwili obecnej możliwe będzie umieszczenie nawet trzech warstw kontenerów na pokładzie barki, co znacząco może usprawnić żeglugę na tym właśnie szlaku. W celu poprawy bezpieczeństwa wspomniany most dodatkowo dokładnie oświetlono. Opisywana rozbudowa będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Niedawno uruchomiona do użytku trasa 226 sporo zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem o sześć razy, a dodatkowo pozwoli na jazdę znacznie cięższych składów niż do tej pory. I wszystko wskazuje na to, że na tym się nie skończy, bowiem planowane są nowe inwestycje które mają jeszcze bardziej poprawić infrastrukturę w tamtejszym regionie.
.