Krótkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pomimo spadku o blisko sześć procent rozładunków włodarze portu w Gdyni raczej zaliczają ubiegły rok do bardzo udanych. Uruchomiono bowiem wtedy szereg dużych inwestycji, nie tylko takich, które poszerzają przeładunkowe możliwości, ale także zwiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród projektów które zostały zrealizowane bardzo ważne były te finansowane z unijnych środków, z dużym sukcesem zostało ich zakończonych pięć w ubiegłym roku. Mimo dość dużych nakładów na inwestycje Gdyński Port pozytywnie skończył także rok jeśli chodzi o finanse. Ogólny zysk netto wyniósł 47 milionów złotych, co jest wprawdzie połowę mniej niż w roku 2014, ale należy przy tym pamiętać że wtedy odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na nieco niższe wyniki miała również wpływ sytuacja na rynkach finansowych. Port mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak spadła dość mocno w ciągu ostatniego czasu. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wynik są szybciej rosnące koszty, kolejne oddane do eksploatacji projekty powodują duże skoki amortyzacji.

Krótkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Wśród towarów które są obsługiwane przez gdyński port największy spadek zanotowano w obsłudze drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Ogromny wpływ na taką sytuację miało odejście do portu w Gdańsku grupy paru klientów, co niestety przełożyło się na ogólny wynik. Gdynia jak na razie ma dość trudno jeśli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy oraz odpowiednio pogłębionego toru wodnego, jakie to projekty dałyby możliwość obsługi dwukrotnie większych statków. Sporemu zmniejszeniu uległ w roku 2015 także przeładunek węgla, z kolei to było rezultatem sporego spadku eksportu tego surowca. Lecz straty te prawie całkowicie zrekompensowano przez przeładunek zbóż – tu w roku minionym zanotowano wzrost o blisko połowę, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniły się w pierwszej kolejności inwestycje, które zostały poczynione, czyli znaczna przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także nowy magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.