Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Rozmowy na temat powstania nowego aliasu kontenerowego

Rynek transportu na morzu w dużej mierze oparty jest na współpracy grupy partnerów. Tego typu rozwiązania dają dużo korzyści, głównie pozwalając na lepsze zarządzanie kosztami i większe możliwości do negocjacji. Na dzień dzisiejszy najbardziej liczącym się graczem na transportowym rynku jest alias 2M, składający się z Maersk Line i MSC. Na dzień dzisiejszy 2M dysponuje statkami o ładowności więcej niż 2 miliony ton, mając pod swoją obsługą trzy największe szlaki między Azją a innymi krajami. Nieco w tyle są na liście kolejne trzy aliasy, czyli G6, O3 i CKYHE, lecz na dzień dzisiejszy jeszcze nie zagroziły one liderującej grupie. Największy z tej trójki, to znaczy CKYHE dysponuje aktualnie ładownością dwa miliony ton, zaś pozostałe aliasy jeszcze mniejszą liczbę. Lecz wszystko wskazuje na to, że za niedługi okres czasu pojawić się mogą na rynku duże przetasowania w układzie sił, gdyż są osoby mające zamiary utworzenia aliasu o jeszcze większym zasięgu. Takie rzeczy w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie miały miejsce, więc jest całkiem możliwe, że i obecnie plany zostaną zrealizowane.

A pomysłem tym będzie fuzja jednego z bardziej liczących się chińskich przewoźników Cosco z trójką innych firm z branży, to znaczy OOCL, CMA CGM i Evergreen. Powstały w taki sposób podmiot zmieni bardzo układ sił w całej branży, głównie zagrażając pozycji, jaką obecnie ma M2. Plany tej fuzji są omawiane intensywnie już od miesiąca, i jeżeli dojdzie wszystko do skutku, to stanie się to jednym z istotniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich lat. Obecnie wszyscy potencjalni członkowie znajdują się w jakiś innych aliasach, jednak żaden z tych sojuszy nie dawał jakiejś znaczącej przewagi nad M2. Po utworzeniu tak potężnego podmiotu obecne sojusze ulegną znacznemu osłabieniu, choć już w chwili obecnej niektóre mają duże trudności. A tak naprawdę tego typu sytuacje to normalne zjawisko na rynku, żaden żadnego sojuszu nie zawiera się na wieki i pojawiają się czasem okoliczności, które zakończą jego żywot. Co będzie w tej sytuacji pewnie się niebawem okaże, aktualnie rozmowy są intensywnie prowadzone i być może w najbliższych tygodniach sytuacja się wyjaśni.