Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Urzędy które się zajmują przepisami morskimi kładą coraz większy nacisk na sprawy bezpieczeństwa. Już od połowy bieżącego roku powinny wejść w życie przepisy związane z weryfikacją ciężaru załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tego sprawdzenia spoczywał będzie na nadawcy ładunku, i ma się to odbyć zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te zostały określone już przed dwoma laty, ale problemy te widziano już znacznie wcześniej, jednak z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Zgodnie z nowymi wytycznymi praktycznie każdy kto nadaje kontener zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego wagi i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzono także zakaz wysyłki ładunków, które nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statkuProponowane są obecnie dwie metody sprawdzania, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszym sposobem będzie zważenie wypełnionego kontenera przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń, a drugim jest sprawdzenie masy wszystkich towarów i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami był znany już od dawna, i od dawna też było to dość niebezpieczne. Do ładowni jednego kontenerowca może jednorazowo wejść prawie dwadzieścia tysięcy jednostek kontenerowych. Przy tak dużej ilości nawet małe różnice w zadeklarowanej wadze w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować dużo problemów w czasie płynięcia. Już wielokrotnie pojawiały się przypadki kiedy kontenery się zapadały, kłopoty z utrzymaniem stabilności statków czy nawet śmiertelne wypadki wśród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może nawet dość do znacznego przechyłu i zatopienia jednostki, co już parokrotnie w historii się zdarzyło. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na kwestie bezpieczeństwa, a nie na dochody za wszelką cenę. Przez to można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały dawniej nie będą się więcej powtarzać.