Kolejny drastyczny spadek cen za przewozy kontenerowe

Opłaty za transport pojedynczej jednostki kontenerowej w popularnych spotowych umowach na trasie pomiędzy Szanghajem i pozostałymi portami ze wschodniej Azji a portami w Europy północnej po raz kolejny uzyskały zaskakująco niski poziom. Na obecną chwilę wynoszą one około 330 dolarów za jeden kontener, co oznacza obniżkę o 27 procent w porównaniu z poprzednim okresem. Sytuacja tego typy występuje już od paru miesięcy, i o jeżeli odbiorcy są raczej usatysfakcjonowani, to firmy transportowe są w coraz większych tarapatach. Tak długo utrzymujące się niewysokie ceny bardzo wpływają na poziom rentowności planowych połączeń, stawiając pod wielkim znakiem zapytania wiele z nich. Zresztą już widać dość radykalne decyzje wśród pewnej grupy armatorów, jacy po prostu anulują niektóre połączenia z powodu niedostatecznej opłacalności. Wprawdzie sytuacja jest trochę ratowana przez niskie ceny ropy, także znajdujące się na niskim pułapie, jednak nie stanowi to wystarczającego powodu do tego, aby być zadowolonym z ogólnej sytuacji. Co interesujące wysokość cen paliwa wpłynęła na coraz popularniejsze ostatnio rozwiązanie, czyli statki zaczynają pływać dookoła Afryki zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to po prostu bardziej się opłaca. Kolejny drastyczny spadek cen za przewozy kontenerowe

Przed miniony tydzień spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był najbardziej spektakularny, ale inne trasy także zanotowały znaczne spadki. Między Chinami a portami Morza Śródziemnego było to prawie jednak czwarta, natomiast do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest skala obniżek świetnie świadczą wskaźniki pokazujące średni przekrój cen za kontener. W przypadku SCFI na szlakach do portów na terenie Ameryki osiągnięta została wartość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Dość duży spadek zanotowany został przy ogólnym wskaźniku SCFI. W czasie ubiegłego piątku wysokość jego utrzymywała się w okolicach 566,9, jednak obecnie obniżyła się do wysokości 486,7. A różne prognozy na zbliżające się tygodnie nie są optymistyczne, bo nie ma dużych nadziei do tego, żeby ceny wzrosły. Wprawdzie co pewien okres czasu będą się pojawiały większe wzrosty, lecz niestety mają one bardzo krótkotrwały charakter.