Kolejne rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Transport morzem zalicza się do najbardziej ekonomicznych, lecz i tak bardzo duże znaczenie ma w nim trasa, która jest do przebycia. Obecnie główna część zagranicznej wymiany handlowej odbywa się między krajami azjatyckimi a Europą i Ameryką, a bardzo istotną rolę w nim odgrywa Kanał Sueski, który łączy wody Morza Śródziemnego z Morzem Czerwony. Oferuje on w tej chwili najszybszą trasę Z Azji do Europy, przez to, że nie ma potrzeby opływania kontynentu afrykańskiego redukuje typowy czas podróży o blisko 15 dni. Już obecnie przez ten kanał przepływa prawie pięćdziesiąt kontenerowców na dzień, co stanowi siedem procent w światowym transporcie morskim. Zarządzający kanałem, czyli rząd Egiptu zakłada, że za kolejną dekadę ta ilość zwiększy się dwukrotnie, a co za tym idzie znacznemu zwiększeniu może ulec całościowy udział tej trasy w międzynarodowej spedycji. Podobne plany dotyczą potencjalnych zysków, jakie powinno dać działanie kanału. Rząd Egiptu mówi mówią wręcz o kwocie trzynastu miliardów dolarów, w co jednak nie do końca wierzy część ekonomistów.

Tak dalekosiężne plany biorą się z otworzenia drugiej trasy kanału, co miało miejsce w połowie sierpnia. Nowa nitka została wybudowana przy dotychczasowym kanale, dzięki czemu jest obecnie możliwy ruch w dwie strony, bez niepotrzebnego oczekiwania na swoją kolej. Długość kanału wynosi 35 kilometrów, a powstał bardzo szybko, bo raptem przez dok. Pierwotnie zakładano jego przekopanie na trzy razy więcej, lecz kilkadziesiąt pracowników robiących przy jego budowie przyczyniło się do szybkiego zakończenia prac. Dzisiaj podróż kanałem powinna trwać w okolicach jedenastu godzin, widać więc że jest to lepszy wynik niż przed uruchomieniem drugiej przeprawy. Kanał już dziś zaczyna bić kolejne rekordy, jeżeli mówimy o ilości przepływających jednostek. 9 września obsłużono tam 70 jednostek o łącznej nośności 4 mln ton, co na dzień dzisiejszy jest nowym rekordem. Rekordy także się zwiększają jeśli chodzi o wielkość przepływających jednostek, zarówno od strony północnej jak i południowej na razie największymi jednostkami są kontenerowce o nośności 200 tysięcy ton.