Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów przy międzynarodowym transporcie kontenerowych ładunków jest jego zorganizowanie już w kraju docelowym, do jakiego dopływają statki. Kontenery rozładowuje się w porcie i z tego miejsca powinny być sprawnie i szybko dostarczone do odbiorcy końcowego. Niedawno jeszcze wszystko się odbywało za pomocą ciężarówek, lecz ostatnimi czasy bardzo dynamicznie wchodzi na ten rynek ze swoją propozycją kolejowa grupa PKP CARGO. Operator ten świadczy głównie usługi intermodalne, to znaczy jednostki kontenerowe transportuje się za pomocą kolei do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w centrum kraju, a następnie wiezione do końcowego klienta za pomocą ciężarówek. Takie rozwiązanie w dużym stopniu redukuje ogólne koszty przewozu, gdyż przewóz większej ilości kontenerów pociągiem będzie kosztował znacznie mniejsze kwoty, niż przejechanie takiego samego odcinka przez osobne ciężarówki. Dlatego też takie usługi zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Póki co kontenerowe przewozy odbywają się do kilku baz przeładunkowych, czyli Warszawy, Sławkowa i Kątów Wrocławskich, a główną ich zaletą jest wysoki poziom regularności. Składy odjeżdżają zgodnie z rozkładem bez względu na ilość ładunków, i właśnie taka regularność będzie dawać tak wymagany przez klientów element powtarzalności i stabilności.
Ostatnie usługi dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze większy zakres, to znaczy system nazywany port to door. Usługa tego typu jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym ustaleniem dokładnych godzin na wykonanie. Kontener ściągany z kontenerowca na terenie portu, ładowany na wagon kolejowy i dowożony do stacji pośredniej, a tam wykonywany jest przeładunek na ciężarówkę. Zgodnie z zapisami w umowie kontenery mają być dostarczone do odbiorcy w dokładnie określonym czasie, bardzo podobnie będzie z usługami transportowymi w drugą stronę, to znaczy odbiorem pełnych kontenerów i dostarczeniem ich na statek.