Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma szans na rozwój, jeśli nie będą do niego doprowadzone odpowiednio przepustowe dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe lecz i pociągowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności w przypadku portów będzie jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to tu znacznie lepiej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu aktualnego roku do użytku została oddana linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Dodatkowo w trakcie budowania jest drugi tor tej trasy, przez co już od września składy będą mogły jeździć w każdą stronę, z przepustowością w okolicach dwustu składów na dzień. Zamierzenia są znacznie większe, bowiem zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego przepustowość trasy ma być zwiększona sześciokrotnie. Dlatego też już teraz wykonywanych jest kilka bardzo ważnych inwestycji, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych będzie na etapie projektowania, konsultacji czy kompletowania koniecznych pozwoleń.

Równie spory zakres prac jest realizowany w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona przy okazji kompleksowa modernizacja sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do dużego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, które naprawdę by mogły na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest modernizacja dwóch tras przebiegających przez tę miejscowość. Aktualnie linie mają tylko i wyłącznie po pojedynczym torze, a poza tym nie mają zasilania elektrycznego, więc obydwa te obszary byłyby do zrobienia. Aktualnie ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu będzie można zaprezentować najlepsze rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia w roku 2021.