Wzrost roli morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost roli morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu

Nasze polskie porty od wielu lat spełniają bardzo istotną rolę w międzynarodowym handlu, a w ostatnim czasie ich znaczenie cały czas się zwiększa. Lecz bez odpowiedniego zainwestowania w odpowiednią infrastrukturę, w tym między innymi drogowe i kolejowe połączeni nie będzie żadnych możliwości na to, aby mogły się rozwinąć w taki sposób jak tego wymaga rynek. A rynek idzie obecnie w stronę przewozów intermodalnych, charakteryzujących się tym, że dowiezienie towarów na miejsce docelowe wykonywane jest kilkoma różnymi rodzajami transportu, to znaczy głównie morskiego i drogowego i kolejowego. Dla samych klientów jest to świetne rozwiązanie, ponieważ dostają kontenery prosto do swojej siedziby, jednak od strony logistycznej jest to spore wyzwanie. Po przypłynięciu statku do portu docelowego same kontenery sprawnie przeładowywane na składy kolejowe lub pociągi, następnie ich trasa przebiega do któregoś terminala, aby ostatecznie trafić na samochód jadący do klienta. Aktualnie w Polsce działa kilka terminali, w środkowej i południowej jego części, i są one bardzo dobrze skomunikowane z portami nad morzem.

Specjaliści szacują że rola portów na naszym wybrzeżu cały czas będzie wzrastać, przy założeniu oczywiście, że zostaną poczynione dalsze inwestycje, wymagane go tego, aby nie zostać w tyle za zmieniającym się szybko rynkiem. Sporo zrobiono do tej pory, lecz bardzo dużo jeszcze jest wymagane, gdyż transportowa sieć nie jest w całości zrobiona. Bardzo potrzebne są całkiem nowe linie kolejowe, modernizacja już istniejących, a oprócz tego poprawienie infrastruktury wokół samych portów. Inwestycje o takim charakterze w dużym stopniu można sfinansować z pieniędzy europejskich, bowiem w nadchodzących lata na poprawę kolei przeznaczone ma być 5 mld euro, a blisko dziesięć wykorzystać będzie można na infrastrukturę drogową. Jednocześnie jest podkreślane, że już w chwili obecnej porty w naszym kraju cechują się wyższym poziomem konkurencyjności niż jeszcze kilka lat temu, przez co skutecznie one rywalizują z portami w innych krajach. Bez wątpienia bardzo duży wpływ na to miały zrealizowane inwestycje, zachęty dla nowych firm chcących inwestować i co najważniejsze zmiany portowych procedur, pozwalające na sprawniejszą obsługę kontenerowców.