Port Gdański bramą kolejową na Europę

Transport międzynarodowy składa się z wielu różnych form, najważniejszą rolę w nim spełniają potężne statki kontenerowe przewożące podczas jednej trasy blisko piętnaście tysięcy pojedynczych kontenerów. Natomiast na samym lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, zwłaszcza w charakterze kontynuacji drogi morskiej. Port Gdański bramą kolejową na EuropęŚwietnie pod tym względem stoi gdański port DCT, który obecnie jest największym portem na naszym wybrzeżu, a jednocześnie coraz bardziej liczącym się węzłem kolejowym, który obsługuje nie tylko Polskę, lecz również inne kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Już około 20 procent wszystkich obsługiwanych ładunków jest transportowanych właśnie koleją i ich udział co roku wzrasta. Niektóre osoby szacują wzrost transportu kolejowego w przeciągu nadchodzącej dekady nawet trzy razy, co z całą pewnością wymagać będzie w najbliższym czasie sporych inwestycji w infrastrukturę. Tak naprawdę sporo już się w tym temacie dzieje, bo zarówno władze portu jak i miasta dostrzegają możliwości, jaki niesie za sobą odpowiedni rozwój infrastruktury kolejowej, i w planach jest jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji w tamtym rejonie.

Gdański port straty w kontenerach zaczął bowiem równoważyć innymi grupami produktowymi.Chodzi mianowicie o modernizację trasy kolejowej która dochodzi do Portu DCT i budowę nowego kolejowego mostu nad Martwą Wisłą. Ta właśnie inwestycja jest szacowana na prawie pół miliarda złotych, ma ona objąć długi na kilkanaście kilometrów fragment trasy na którym znajdują się 24 obiekty. Do najważniejszych z nich należy Most nad Wisłą, dzięki jego przebudowie przepustowość kolejowej linii zwiększy się kilkukrotnie. Przebudowany most ma mieć 124 metry długości i 21 wysokości. Dzięki jego umieszczeniu na 8-metrowej wysokości nad lustrem wody nie powinien powodować żadnych problemów na rzecznym szlaku żeglugowym, co ma duże znaczenie jeśli chodzi o rozwój śródlądowej żeglugi. Lecz cała inwestycja obejmować będzie dużo więcej, wykonanych zostanie 12 kilometrów nowej trasy trakcyjnej, będą również uruchomione zaawansowane układy sterujące ruchem na torach. Po zakończeniu wszystkich robót transportowe możliwości do terminala w Gdańsku powiększą się znacząco, co z całą pewnością będzie miało duży wpływ do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl