Coraz większe znaczenie przewożenia kontenerów koleją

Transport typowych kontenerów za pomocą olbrzymich statków odbywa się między kilkudziesięcioma portami, ale oprócz tego przeważnie wszystkie te kontenery muszą jeszcze dojechać do końcowego odbiorcy. A ten oddalony być może od docelowego portu nawet o kilka tysięcy kilometrów, dlatego też konieczne będzie także zapewnienie transportu lądem. Jeszcze niedawno było to realizowane głównie za pomocą ciężarówek, które przyjeżdżały wprost do terminala i zabierały z stamtąd kontenery, jednak w chwili obecnej coraz większe znaczenie zaczyna mieć transport koleją. Bez wątpienia duży wpływ na taką zmianę sytuacji mają coraz to nowe inwestycje Grupy PKP CARGO, dzięki jakim transport kolejowy staje się coraz bardziej konkurencyjny. Coraz większe znaczenie przewożenia kontenerów kolejąOd połowy września bieżącego roku powiększyła się liczba cyklicznych transportów kontenerów między portami a stolicą, i na dzień dzisiejszy odbywa się to cztery dni w tygodniu. Tego typu połączenia wą wykonywane według ustalonego rozkładu, pociągi mają jeździć bez względu na liczbę załadowanych kontenerów, a jednorazowo zabierają ich 86.

Rozwiązanie tego typu chwalone jest przez spedytorów, bo daje powtarzalność i regularność, co podczas długofalowego planowania ma ogromne znaczenie. Obecnie PKP CARGO wykonuje trzy połączenia w różne rejony kraju, poza stolicą kontenery rozwozi się do Poznania i Gliwic. Jeśli chodzi o te ostatnie porty to jest to realizowane w dalszym ciągu trzy razy na tydzień, w terminach dopasowanych do terminów przypływania statków kontenerowych, tak żeby zmniejszyć jak się da niepotrzebne czekanie na załadunek czy rozładunek. Jednak grupa PKP CARGO nie zamierza poprzestać jedynie na rozszerzeniu połączeń, ale regularnie rozszerza swoją propozycję. Na przykład coraz większą ilość zleceń obejmuje system „port to door”. W praktycznym przełożeniu oznacza to kompletną usługę wzięcia kontenera z portu i dowiezienia go do zamawiającego w ustalonym uprzednio terminie. Przeważnie odbywa się to w taki sposób, że kontenery zabierane są ze statku i transportowane koleją w głąb kraju, a później już na lokalnych terminalach przekładane na naczepy tirów i zawożone na miejsce docelowe.